Mitä kerätystä datasta voidaan selvittää?

27.07.2022
data
ostokäyttäytyminen
kuluttajakäyttäytyminen

Mitä kerätystä datasta voidaan selvittää?

Teknologian jatkuvan kehityksen myötä yrityksillä on entistä laajemmat mahdollisuudet kerätä monipuolista dataa asiakkaistaan. Datan ansiosta yritykset voivat kehittää ja parantaa markkinointiaan ja myyntiään. Koska dataa on saatavilla valtava määrä, on yrityksen hyvä keskittyä siihen, millaista tietoa on hyödyllistä kerätä ja analysoida tulevaisuuden markkinointistrategioita varten.

 

Kuka asiakkaasi on?

Tämä on tärkein kysymys, jonka voit datan avulla selvittää. Yrityksen on ehdottoman tärkeää tunnistaa, keistä oma asiakaskunta koostuu. Tämä tieto löytyy yleisimmin yrityksen omasta asiakkuudenhallintajärjestelmästä eli CRM:stä. Kaikki tämä tieto on itse asiakkuuteen liittyvää dataa ja se saattaa koostua niin osto- tai transaktiodatasta kuin palvelun käyttöön liittyvästä datasta. Yksinkertaisemmin selitettynä CRM:stä saatu data kertoo muun muassa asiakkaan iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan sekä sen, mitä tuotteita kukin asiakas on yritykseltäsi ostanut ja kuinka monta kappaletta. Parhaassa tapauksessa CRM:stä voidaan selvittää myös, mitä tuotteita asiakas on harkinnut ostavansa sekä mahdollisia reklamaatiotapauksia.

 

Miten asiakas käyttäytyy?

Käyttäytymiseen liittyvä data kertoo yritykselle, kuinka asiakkaat vuorovaikuttavat tuotteidesi ja palveluidesi kanssa. Dataa voidaan kerätä muun muassa mobiililaitteilta, verkosta sekä chat-bottien ja sähköpostin välityksellä. Kyseinen data on yritykselle hyvin arvokasta, sillä se kertoo yksityiskohtaisesti, millainen suhde asiakkailla on brändisi kontaktipisteisiin (eng. touch points). Käyttäytymisdatan keräämisessä ja analysoimisessa päämääränä on automatisoida markkinointistrategioita, visualisoida asiakkaiden ostopolun muodostumisia sekä vähentää asiakasvaihtuvuutta. Käyttäytymisdata-analyysia tehdessäsi kannattaa siis pohtia vastauksia kysymyksiin: miten, mitä ja missä?

 

Miksi asiakas käyttäytyy näin?

Vastauksena miksi-kysymykseen voidaan tarkastella asiakkaan ostokäytökseen vaikuttavia taustatekijöitä, joista selviää myös ostoaiedataa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi muutokset elämäntilanteessa, kuten perheenlisäys tai asuinpaikan muutos. Kun asiakkaan perhe kasvaa, syntyy tarve isommalle autolle tai tilavammalle kodille, jolloin kyseinen asiakas on potentiaalisempi ostaja esimerkiksi farmarimalliselle autolle tai ruohonleikkurille kuin henkilö, joka asuu ydinkeskustan kerrostalossa. Näin datasta selviää asiakkaan ennakoivia tarpeita, jotka eivät ehkä ole juuri sillä hetkellä ajankohtaisia, mutta tulevat tapahtumaan ennen pitkää.

 

Kontekstuaalisiin tekijöihin lukeutuu myös asiakkaan omaamat arvot. Useimmat ihmiset arvostavat klassisia arvoja kuten oikeudenmukaisuutta tai tasa-arvoa, mutta datan keräämisessä kannattaa suunnata katse yksityiskohtaisempiin arvonäkemyksiin. Näitä saattavat olla inhimilliset kokemukset kuten musiikki, luonto tai rakkaus. Arvot ohjaavat meitä tekemään valintoja elämässämme, joten luonnollisesti myös ostopäätös nojaa enemmän tai vähemmän asiakkaan arvomaailmaan. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vegaaniasiakasta, joka todennäköisimmin jättää grillimakkarat ja turkistakin ostamatta, perustuen tämän henkilökohtaiseen arvomaailmaan.

 

Kaiken kaikkiaan datan kerääminen on poikkeuksellisen tehokas työkalu, jonka avulla voit oppia lisää asiakkaistasi. Tutustumalla heidän profiileihinsa, kiinnostuksen kohteisiin, elämäntilanteeseen ja ostokäyttäytymiseen, saat selville merkittävän määrän tietoa, jota hyödyntää tulevaisuuden markkinointistrategioissa.

Jaa blogi
Miksi Haippi?
  • arrow
    Omaamme vankkaa kokemusta eri toimialojen yrityksistä.
  • arrow
    Haluamme jakaa luovat ideamme sinun kanssasi.
  • arrow
    Tarjoamme rentoa ja rehtiä palvelua.
Herätimmekö kiinnostuksesi?
Kiinnostuitko palveluistamme ja haluaisit tietää lisää? Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. Mikäli tiedät jo, mitä palveluita tiimiltämme tarvitset, voit jättää suoraan tarjouspyynnön!